29 november 2018 Symposium Studeren met psychische problemen

Op donderdag 29 november 2018 organiseert het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen in Utrecht het landelijk symposium Success@School met zes plenaire lezingen en 15 workshops. Het symposium gaat over het ondersteunen van jongeren met psychische problemen bij het (gaan) volgen van een reguliere opleiding.

Programma en aanmelding: Brochure Symposium Success@School

Het symposium is bedoeld voor studenten/cliënten, docenten, studieloopbaanbegeleiders en decanen vanuit het VO, Mbo, Hbo en Wo, medewerkers zorg en welzijn (o.a. verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen, psychiaters, trajectbegeleiders, casemanagers), familieleden en medewerkers arbeidsreïntegratie. Het symposium is daarnaast interessant voor vertegenwoordigers van belangenorganisaties, managers, beleidsmakers en onderzoekers.

Geplaatst in Geen categorie
Introductiecursus Begeleid Leren
Module 1 Module 1 Introductie+
Unit 1 1.1 Inleiding
Unit 2 1.2 Introductie Begeleid Leren
Unit 3 1.3 Opdracht
Unit 4 1.4 Toets
Module 2 Module 2 Kiezen+
Unit 1 2.1 Inleiding
Unit 2 2.2 Opdracht
Unit 3 2.3 Presentatie
Unit 4 2.4 Casus
Unit 5 2.5 Toets
Module 3 Module 3 Verkrijgen+
Unit 1 3.1 Inleiding
Unit 2 3.2 Wat hindert en wat helpt?
Unit 3 3.3 Openheid
Unit 4 3.4 Toets
Module 4 Module 4 Behouden+
Unit 1 4.1 Inleiding
Unit 2 4.2 5-stappen model
Unit 3 4.3 Bondgenotengroep
Unit 4 4.4 Toets
Module 5 Module 5 Implementatie+
Unit 1 5.1 Inleiding
Unit 2 5.2 Good Practice Cosis
Unit 3 5.3 Quickscan
Unit 4 5.4 Interdisciplaire samenwerking
Unit 5 5.5 Toets
Module 6 Module 6 Samenvatting+
Unit 1 6.1 Inleiding
Unit 2 6.2 Supported Education film
Unit 3 6.3 Overall toets
Unit 4 6.4 Achtergrondinformatie
Unit 5 6.5 Evaluatie