Introductiecursus Begeleid Leren

Inleiding
Het ondersteunen van jongeren met psychische en cognitieve problemen naar en in het regulier onderwijs staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Om deze ondersteuning vorm en inhoud te geven zijn Begeleid Leren interventies ontwikkeld. Deze zijn samengebracht in een Begeleid Leren Toolkit.  Om (toekomstige) zorg- en onderwijsprofessionals nader kennis te laten maken met Begeleid Leren is deze online introductiecursus ontwikkeld. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de ontwikkelde toolkit. De ontwikkeling van deze online cursus is mogelijk gemaakt met behulp van subsidie van een RAAK SIA Top-up subsidie.

De toolkit biedt instrumenten voor het begeleiden van jongeren met psychische problemen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. .

Een online cursus, zodat (toekomstige) professionals de cursus in eigen of in werktijd kunnen volgen op momenten dat het hen het beste schikt. Een online cursus is ook direct beschikbaar en toegankelijk voor professionals in geheel Nederland.

De cursus bestaat uit 6 modules van 1,5 uur en bevat filmpjes, powerpoint-presentaties, flitscolleges, literatuur en multiple choice vragen. Voor de te gebruiken (achtergrond)literatuur is gebruik gemaakt van het reeds aanwezige materiaal van de Toolkit waaraan opdrachten zijn gekoppeld.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor (toekomstige) onderwijs- en zorgprofessionals en relevante anderen die zijn betrokken bij het begeleiden van jongeren met psychische en cognitieve problemen bij het (gaan) volgen van een reguliere opleiding. De cursus is ook geschikt voor studenten Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie  en PABO die kennis willen maken met de begeleiding van jongeren met psychische en cognitieve problemen naar en in een reguliere opleiding.

Opbouw
De cursus bestaat uit zes modulen:
Module 1 – Introductie
Module 2 – Kiezen van een opleiding
Module 3 – Verkrijgen van een opleiding
Module 4 – Behouden van een opleiding
Module 5 – Implementatie van Begeleid Leren in de eigen organisatie
Module 6 – Samenvatting en afsluitende toets

Voorkennis
Deze cursus vereist geen specifieke voorkennis.

Leerdoel
Na afloop van de cursus:
* kan de deelnemer de missie en uitgangspunten van Begeleid Leren benoemen
* kent de deelnemer de verschillende fasen van het Begeleid Leren-proces met de bijbehorende interventies
* kan de deelnemer een voorbeeld noemen van een Begeleid Leren Good Practice
* heeft de deelnemer kennisgemaakt met verschillende implementatiestrategieën
* kan de deelnemer het verschil tussen multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking benoemen

Studielast
De cursus bestaat uit 6 korte modules van 1,5 uur.

Colofon
Deze cursus is gemaakt door:
Dr. Lies Korevaar
Dr. Jacomijn Hofstra
Franca Hiddink, MRc
Drs. Lenneke Docter

Je kunt nu beginnen met de cursus.

Laatste Nieuws

Introductiecursus Begeleid Leren
Module 1 Module 1 Introductie-
Unit 1 1.1 Inleiding
Unit 2 1.2 Introductie Begeleid Leren
Unit 3 1.3 Opdracht
Unit 4 1.4 Toets
Module 2 Module 2 Kiezen-
Unit 1 2.1 Inleiding
Unit 2 2.2 Opdracht
Unit 3 2.3 Presentatie
Unit 4 2.4 Casus
Unit 5 2.5 Toets
Module 3 Module 3 Verkrijgen-
Unit 1 3.1 Inleiding
Unit 2 3.2 Wat hindert en wat helpt?
Unit 3 3.3 Openheid
Unit 4 3.4 Toets
Module 4 Module 4 Behouden-
Unit 1 4.1 Inleiding
Unit 2 4.2 5-stappen model
Unit 3 4.3 Bondgenotengroep
Unit 4 4.4 Toets
Module 5 Module 5 Implementatie-
Unit 1 5.1 Inleiding
Unit 2 5.2 Good Practice Cosis
Unit 3 5.3 Quickscan
Unit 4 5.4 Interdisciplaire samenwerking
Unit 5 5.5 Toets
Module 6 Module 6 Samenvatting-
Unit 1 6.1 Inleiding
Unit 2 6.2 Supported Education film
Unit 3 6.3 Overall toets
Unit 4 6.4 Achtergrondinformatie
Unit 5 6.5 Evaluatie